Marcus modern-fysik-videor

Sitt med papper och penna och anteckna som på en föreläsning, och pausa eller gå tillbaka vid behov. Är videon 15 minuter, räkna med att det kan ta ca 45 min att titta "seriöst", om du gör de små övningarna som anges, och tittar lite på länkar som dyker upp. När jag tar upp en viss Mathematica-fil, öppna den gärna (här är alla 16 som zip-fil).


(Innan du börjar, överväg att titta på någon video från min sommarkurs.)

Del 1

1. Introduktion till kvantfysik
2a. Spinn och kvantbitar (se även Chalmers kvantdator-lab, där vi är på bilden till höger)
2b. Stern-Gerlach-experimentet i PhET. Videolösning uppg. 4.6
3. Heisenbergs obestämdhetsrelation (se även min essä Informationen bortom horisonten i Kosmos)
4. Mäta Plancks konstant
5a. Kärnfysik: radioaktivitet
5b. Kärnfysik: fusion och fission
6. Bindningsenergi
7. Specialämne: hur lyser solen?
8. Kärnfysik från mekanik
9a. Schrödingerekvationen 1: spridning
9b. Schrödingerekvationen 2: bundna tillstånd
10. Elektrisk ström i kvantfysik
11. Halvledare 1: Informationsteknologi

Videolösning: Tenta 2020-08-24 uppg.5


Del 2

1. Relativitetsteori, Exempel: tidsdilatation
2. Relativitetsteori: övning
3. Rumtidsdiagram: övning Den här videon är en liten läsguide till Schutz bok. (Lösningsskisser till Schutz på Canvas, inkl. 1.17 av Holst.)
4. Specialämne: när vi tittar ut i universum, ser vi bakåt i tiden?
5. Partikelfysik. Före: repetera kärnfysik-videor ovan. Efter: läs lite om Standardmodellen
6. Partikelfysik: övning
7. Partikeldetektorer
8. Feynman-diagram

Mina videolösningar: Schutz 1.18 (Hastighetsaddition via rapiditet), 1.19 (Lorentz-transformationer), 2.22 (Relativistisk rörelsemängd), 2.32 (Compton-spridning: kan elektroner ändra fotoners färg?), uppgift 22-23 i kompendiet (Accelerator: statiskt mål eller inte?), Tentauppgift (hur detekterar man neutriner?).

Länk: Particle Adventure (11/10).


Om du har lite tid över kan du prova den mer moderna Higgs Hunters (som går lite bortom det vi pratar om).

LHC på CERN har tagit 100 inversa femtobarn, och börjar igen april 2022.
Hur många kollisioner motsvarar den här konstiga enheten "inversa femtobarn" (fb-1)?
Svar: tentauppgift 3c, 2016-06-07.
Se också svenska ESS som är planerad att vara klar 2023. Och förstås ITER, som är tänkt att börja experiment 2025.