Peer instruction eller kort och gott PI ("jämlikesundervisning" eller "kamratlärande" på svenska) är en undervisningsstrategi. Flera gånger per föreläsning ställer föreläsaren en fråga som kan vara men inte behöver vara en flervalsfråga (dvs. med svarsalternativ a, b, c, se länkar till exempelfrågor nedan). Studenterna svarar individuellt, diskuterar frågan med sin granne och svarar sedan igen, därav "kamratlärande".

Ett system som det här är förstås meningslöst om läraren inte har tänkt igenom hur det skall integreras med föreläsningarna. Erfarenhet och ett antal pedagogiska studier visar att sådan integrering är möjlig, och om det lyckas är resultaten hittills uppmuntrande (se nedan).

Ett sätt är att låta studenterna surfa till någon viss sida med sina smartphones och svara där, se den här sidan. Ett annat sätt är med specialdesignade klickers, t.ex. Response nedan. Bägge sätten har fördelar och nackdelar.

Jag fick lära mig om peer instruction 1997 på forskarutbildningen, som jag gick på University of Texas at Austin. Kursen jag var assistent på hade runt tusen studenter så det var av stort intresse att utveckla nya undervisningstekniker. Jag introducerade PI på Fysikum på Stockholms universitet 2008, och nu är det många kurser där som använder det regelbundet, från basåret ända till avancerade kvantmekanikkurser. Vi började 2012 på Karlstads universitet.

Man kan skönja en ickelinjär feedbackeffekt som är att metoden tenderar att fungera bättre och bättre ju mer vana studenterna är vid det från andra kurser. (Den effekten är däremot inte så väl studerad såvitt jag vet.)

PI-intresserade på KaU

Jag, Fredrik Wikström, Jens Beiron, Thomas Roth, Malin Olin, Eva Mossberg, Susanne Walan-Natv. (Och du?)


Dokument och länkar

 • Företaget som gör mjukvaran Response: eInstruction (introduktion under "Solutions/Higher Ed/online demo", instruktionsvideo under "User Area/Downloads")

 • Vår egen Sju små steg till PI. KaU-klassfilen kan du ladda ned här (högerklicka och spara, eller håll ned Ctrl).

 • Ett litet konferensbidrag jag skrev om PI.

 • Eric Mazur, peer-instruction-gurun på Harvard, med frågor (Interactive Learning Toolkit) och en bok. För att få tillgång till materialet måste man registrera sin email-adress.

 • Klicka med telefonen?
 • En utvärdering: Woods och Chiu om CPS (Charles Chiu var min undervisnings-chef i Austin)


 • Exempelfrågor i mekanik på University of Texas

 • Exempelfrågor i elektromagnetism på University of Texas

 • Fler exempelfrågor på UMD

 • Peer Instruction Network från Harvard: gå med och få roliga nyheter!


 • Fysiska klickare

  Varje student har en "klickare" (bild till höger) med "a"-, "b"-, "c"-knappar som kommunicerar med en radiofrekvens-mottagare som kopplas in i USB-porten på lärarens bärbara dator. Läraren har programvara som samlar in svaren på flervalsfrågorna och visar upp stapeldiagram över resultaten. Ett exempel på den här typen av trådlös teknik är Response (länk nedan). Både studenterna och läraren får återkoppling. Som det är nu står vi till tjänst med klickarna, vi har f.n. 140 stycken. (I USA köper studenterna på många universitet själva en klickare när de börjar på universitetet.) Man kan tycka att smartphones verkar vara ett klart bättre alternativ, men flera universitet i USA som bytte till smartphones har nu bytt tillbaka. Mer om det på den här sidan.


  Kontakta: Marcus Berg