Undervisning (switch to English)

Kurser

 • Kurser jag undervisar och har undervisat

 • Projekt

 • Peer Instruction, en undervisningsstrategi

 • Fysik 3, en ny gymnasiekurs där vi i samråd med gymnasielärare utvecklat ett hjälp-läromedel.

 • Maple (symbolhantering med dator) som del av kurs

 • Pedagogisk utveckling

 • Konferensbidrag om kontinuerlig examination

 • Konferensbidrag om kamratlärande (peer instruction)

 • Konferensbidrag om kamratlärande och omvänd undervisning (flip teaching)

 • Kursdesign i Mekanik, från kursen "Att undervisa på universitet II"

 • Designprinciper för flervalsfrågor


 • Populärvetenskap

  (Det engelska ordet outreach tycker jag är ett bra ord för populärvetenskap riktad till allmänheten: att sträcka ut en hand. På svenska har vi det torra uttrycket "tredje uppgiften".)

 • Min outreach-sida